Guide day by dayFind what you are looking for
Google+ print

Santiago's Entertainment Guide

539 matches: 2 Music | 44 Shows | 2 Fiestas | 3 Festival | 150 Theatre

Music

27/10/2011
22:00 | Ultramarinos
08/08/2013
23:00 | Momo... a rúa

Shows

31/12/1899
20:30 | A Regadeira de Adela
23/06/2011 - 26/06/2011
21:00 | Auditorio de Galicia
23/06/2012
12:00 | Biblioteca Pública Ánxel Casal
15/11/2012 - 30/11/2012
20:30 | A Regadeira de Adela
01/12/2012 - 21/12/2012
20:30 | A Regadeira de Adela
09/01/2013 - 01/02/2013
20:30 | A Regadeira de Adela
14/02/2013 - 17/02/2013
20:30 | Zona C
20/02/2013 - 28/02/2013
20:30 | A Regadeira de Adela
21/02/2013 - 24/02/2013
20:30 | Zona C
26/02/2013
22:00 | Ultramarinos
03/04/2013 - 26/04/2013
20:30 | A Regadeira de Adela
13/04/2013
21:00 | Teatro Principal
03/05/2013 - 31/05/2013
20:30 | A Regadeira de Adela
05/06/2013 - 28/06/2013
20:30 | A Regadeira de Adela
19/09/2013 - 22/09/2013
20:30 | Zona C
10/10/2013
22:30 | Ultramarinos
05/11/2013
21:30 | Salón Teatro
07/11/2013 - 10/11/2013
20:30 | Zona C
14/11/2013 - 17/11/2013
20:30 | Zona C
12/01/2014
20:30 | Teatro Principal
23/01/2014 - 26/01/2014
20:30 | Salón Teatro
01/02/2014
20:00 | Centro Sociocultural de Santa Marta
30/07/2014
19:30 | Plaza de San Martiño Pinario
06/11/2014 - 08/11/2014
21:00 | A Regadeira de Adela
11/01/2015
20:30 | Teatro Principal
26/02/2015
21:00 | Teatro Principal

Fiestas

23/07/2013
12:00 | Plaza de la Quintana

Festival

04/02/2015 - 21/02/2015
17:00 | Museo Centro Gaiás

Theatre

07/05/2010 - 09/05/2010
00:00
08/05/2010 - 09/05/2010
00:00
06/10/2010 - 10/10/2010
| Sala Nasa
09/10/2010 - 10/10/2010
21:00 | Sala Santart
09/10/2010 - 10/10/2010
20:30 | Salón Teatro
13/10/2010 - 17/10/2010
| Sala Nasa
15/10/2010 - 16/10/2010
21:00 | Teatro Principal
16/10/2010 - 17/10/2010
21:00 | Sala Santart
16/10/2010 - 17/10/2010
21:00 | Auditorio de Galicia
20/10/2010 - 24/10/2010
| Sala Nasa
23/10/2010
21:00 | Sala Santart
28/10/2010 - 30/10/2010
20:30 | Salón Teatro
30/10/2010 - 31/10/2010
21:00 | Sala Santart
06/11/2010 - 07/11/2010
21:00 | Sala Santart
13/11/2010 - 14/11/2010
21:00 | Sala Santart
20/11/2010 - 21/11/2010
21:00 | Sala Santart
24/11/2010 - 12/12/2010
21:30 | Sala Nasa
26/11/2010 - 28/11/2010
21:00 | Salón Teatro
27/11/2010
20:00 | Sede SGAE/Fundación Autor
27/11/2010 - 28/11/2010
21:00 | Sala Santart
03/12/2010 - 05/12/2010
20:30 | Salón Teatro
10/12/2010 - 11/12/2010
21:00 | Teatro Principal
10/12/2010 - 12/12/2010
20:30 | Salón Teatro
17/12/2010 - 19/12/2010
20:30 | Salón Teatro
18/12/2010 - 19/12/2010
21:00
15/01/2011 - 16/01/2011
20:30 | Sala Santart
22/01/2011 - 23/01/2011
20:30 | Sala Santart
29/01/2011 - 30/01/2011
20:30 | Sala Santart
03/02/2011 - 06/02/2011
21:30 | Sala Nasa
05/02/2011 - 06/02/2011
20:30 | Sala Santart
10/02/2011 - 13/02/2011
21:30 | Sala Nasa
12/02/2011 - 13/02/2011
20:30 | Salón Teatro
16/02/2011 - 17/02/2011
21:00 | Teatro Principal
17/02/2011 - 20/02/2011
21:30 | Sala Nasa
19/02/2011
21:00 | Auditorio de Galicia
26/02/2011
20:30 | Salón Teatro
26/02/2011 - 27/02/2011
21:00 | Teatro Principal
05/03/2011 - 06/03/2011
20:30 | Salón Teatro
16/03/2011
20:00 | Teatro Principal
17/03/2011 - 20/03/2011
| Sala Nasa
22/03/2011 - 23/03/2011
21:00 | Teatro Principal
24/03/2011 - 27/03/2011
20:00 | Sala Nasa
25/03/2011 - 26/03/2011
20:30 | Salón Teatro
01/04/2011 - 02/04/2011
21:00 | Teatro Principal
01/04/2011 - 02/04/2011
20:30 | Salón Teatro
14/04/2011 - 15/04/2011
21:00 | Teatro Principal
16/04/2011 - 17/04/2011
20:30 | Salón Teatro
14/05/2011
21:00 | Auditorio de Galicia
27/07/2011 - 28/07/2011
21:00 | Teatro Principal
09/08/2011
20:00 | Convento e Iglesia de Santo Agostiño
15/09/2011 - 16/09/2011
21:00 | Teatro Principal
21/09/2011 - 25/09/2011
20:30 | Salón Teatro
08/10/2011 - 09/09/2011
21:00 | Sala Santart
10/10/2011 - 12/10/2011
21:00 | Teatro Principal
15/10/2011 - 16/10/2011
21:00 | Sala Santart
22/10/2011 - 23/10/2011
21:00 | Sala Santart
26/10/2011
20:30 | Auditorio Abanca
27/10/2011 - 28/10/2011
21:00 | Sede SGAE/Fundación Autor
04/11/2011 - 05/11/2011
20:30 | Salón Teatro
05/11/2011 - 06/11/2011
21:00 | Sala Santart
25/11/2011
20:30 | Salón Teatro
26/11/2011
20:30 | Salón Teatro
26/11/2011
21:00 | Sala Santart
26/11/2011
20:30 | Auditorio Abanca
01/12/2011 - 04/12/2011
20:30 | Salón Teatro
15/12/2011 - 16/12/2011
20:30 | Salón Teatro
16/12/2011 - 17/12/2011
21:00 | Teatro Principal
17/12/2011
19:00 | Auditorio Abanca
23/12/2011
18:30 | Biblioteca Pública Ánxel Casal
28/12/2011
18:30 | Biblioteca Pública Ánxel Casal
20/01/2012 - 21/01/2012
20:30 | Salón Teatro
21/01/2012 - 22/01/2012
21:00 | Sala Santart
28/01/2012 - 29/01/2012
21:00 | Sala Santart
28/01/2012 - 29/01/2012
20:30 | Salón Teatro
03/02/2012 - 04/02/2012
20:30 | Salón Teatro
08/02/2012 - 09/02/2012
21:00 | Teatro Principal
11/02/2012
21:00 | Sala Santart
14/02/2012 - 15/02/2012
21:00 | Teatro Principal
24/02/2012 - 26/02/2012
21:00 | Teatro Principal
28/02/2012 - 29/02/2012
21:00 | Teatro Principal
03/03/2012 - 04/03/2012
21:00 | Sala Santart
04/03/2012
20:00 | Teatro Principal
09/03/2012
20:30 | Salón Teatro
12/03/2012 - 17/03/2012
21:30 | Teatro Principal
15/03/2012 - 08/04/2012
20:30 | Zona C
16/03/2012 - 18/03/2012
20:30 | Salón Teatro
17/03/2012 - 18/03/2012
21:00 | Sala Santart
22/03/2012 - 23/03/2012
21:00 | Teatro Principal
28/03/2012 - 01/04/2012
21:00 | Teatro Principal
13/04/2012
21:00 | Auditorio de Galicia
14/04/2012 - 29/04/2012
20:30 | Zona C
17/04/2012 - 18/04/2012
21:00 | Teatro Principal
19/04/2012
21:00 | Teatro Principal

Content not available in English. Sorry for the inconvenience