print

Cultural Diary | August 2020

10Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
20:00
Parque de San Domingos de Bonaval
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
11Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
18:00
Parque de San Domingos de Bonaval
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
21:00
Parque de San Domingos de Bonaval
21:00
Parque de San Domingos de Bonaval
12Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
21:00
Parque de San Domingos de Bonaval
13Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
20:00
Plaza de la Quintana
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
21:00
Parque de San Domingos de Bonaval
14Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
21:00
Parque de San Domingos de Bonaval
15Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
21:00
Cidade da Cultura de Galicia
21:00
Parque de San Domingos de Bonaval
16Aug
Galería de Arte Luisa Pita
Metro Arte Contemporáneo
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Cultural Afundación
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Colexio de Fonseca
Cidade da Cultura de Galicia
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:00
Casa de la Troya
21:00
Cidade da Cultura de Galicia

Content not available in English. Sorry for the inconvenience