print

Cultural Diary | April 2020

7Apr
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
21:00
Convento e Iglesia de las Madres Mercedarias
10Apr
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
10:30
Iglesia de San Miguel dos Agros
18:00
Iglesia da Nosa Señora da Angustia
20:00
Iglesia y Convento de San Domingos de Bonaval
23:00
Iglesia de Santa María Salomé