estado do tempo
Today is wednesday 25 november, it is 8ºC and partly cloudy in Santiago

Coach rental

Modern coaches with a wide range of seats:

Alsa
Estación de Autobuses. Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n.15704 Santiago
T: (+34) 981 586 133
www.alsa.es

Arriva Noroeste
Estación de Autobuses. Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n. 15704 Santiago
T: (+34) 981 588 511 / (+34) 902 277 482
www.arriva.es
| atencioncliente@arriva.es

Aucasa (Autos Carballo S.A.)
Polígono do Tambre. Vía Edison, 20-22. 15890 Santiago
T: (+34) 981 588 811 | F: (+34) 981 589 390
aucasa@infonegocio.com

Autobuses de Calo
Igrexa de Calo. 15895 Teo
T: (+34) 981 548 581

Autocares Ángel García
Estación de Autobuses. Avenida Fernando Conde, 17. 36680 A Estrada
T: (+34) 986 570 614

Autocares A. Sarasquete
Estación de Autobuses. Praza Camilo Díaz Baliño, s/n. 15704 Santiago
T: (+34) 981 577 842

Autocares Bustelo
Antequeira, 1. 15911 Rois
T: (+34) 981 804 000
www.autocaresbustelo.com

Autocares de Santiago, S.L.
Polígono do Tambre. Vía Nobel, 12. 15707 Santiago
T: (+34) 981 560 084 / 24h: (+34) 686 483 828 / 639 811 660 | F: (+34) 981 936 373
www.autocaresdesantiago.com

Autocares Mosquera, S.L.
Polígono do Tambre. Vía Diesel, 17. 15890 Santiago
T: (+34) 981 587 124 / 24h: (+34) 619 020 106 | F: (+34) 981 565 159
www.autocaresmosquera.com| info@autocaresmosquera.com

Autocares Rías Baixas, S.L.
Roxos, 145. 15986 Santiago T: (+34) 981 537 222

Autos Grabanxa, S.L.
Rúa do Deporte, 7. Sigüeiro. 15884 Oroso
T: (+34) 981 690 990 | Fax: (+34) 981 690 990
www.autosgrabanxa.com

Freire
Estación de Autobuses (oficina 5). Praza Camilo Díaz Baliño, s/n. 15704 Santiago
T: (+34) 981 588 111
www.empresafreire.com
| info@empresafreire.com

F. Senín, S.L.
Polígono do Tambre. Vía Gutenberg, 14. 15890 Santiago
T: (+34) 981 587 526

Grupo Ferrín
Estación de Autobuses. 15704 Santiago
T: (+34) 659 171 979

Grupo Trapsa
Recinto Feiral de Amio - Edificio Complementario, s/n. 15890 Santiago
T: (+34) 981 581 815 / Reservas: (+34) 902 110 115 | F: (+34) 981 580 663
www.trapsa.com
| info@trapsa.com

Juan Peillet González
Marzán de Abaixo, s/n. 15885 Vedra
T: (+34) 981 502 191

Monbus
Polígono da Louzaneta - As Arieiras, s/n. 27294 Lugo
T: (+34) 902 29 29 00
www.monbus.es | monbus@monbus.es

Seoane, S.L.
Rúa de Sar, 60-61. 15702 Santiago
T: (+34) 981 562 832 / (+34) 619 265 581 | F: (+34) 981 558 858 empresaseoane@hotmail.com

Ratings: 3
How much did you like this entry?
  • 2.6666666666667
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Share it on: