estado do tempo
Today is saturday 1 november, it is 13ºC and mostly cloudy in Santiago

Content not available in English. Sorry for the inconvenience

Área Santiago avanza en su Plan de Acción 2014

31/03/2014

Os técnicos dos concellos que forman parte de Área Santiago reuníronse hoxe en Santiago, para avanzar na definición do Plan de Acción 2014-2015, que inclúe iniciativas para posicionar ao grupo como un territorio cunha oferta turística diversa e cohesionada.

Entre os ámbitos de acción do Plan de Acción encóntranse a gastronomía, a organización de paquetes turísticos e excursións, o Camiño de Santiago, a natureza como recurso turístico, a pesca, o Entroido, o turismo creativo, a presenza en Internet e en redes sociais, entre outros.

Ademais, na reunión comentáronse tamén os tempos nos que cada Pleno municipal aprobará a adhesión ao "Convenio Marco de colaboración para a xestión compartida dea promoción turística conxunta dos concellos de Área Santiago", un paso necesario para outorgar personalidade xurídica propia ao grupo. Algúns concellos xa aprobaron esta adhesión e os restantes farano en abril ou a comezos de maio, en función do seu calendario de plenos municipais.

How much did you like this entry?
Share it on: