Formación
Google+ imprimir

Formación

Asociación de Empresarios de Hostalería de Santiago de Compostela e Comarca

Centro de Formación e Cultura
Salvadas, 29
15705 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 981 583 366
Fax: (+34) 981 582 041
 
Oficinas
Salvadas, 29-31
15705 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 981 592 700
Fax: (+34) 981 598 099
www.santiagohosteleria.org
info@santiagohosteleria.org
 
Escuelas de hostelería

Centro Superior de Hostelería de Galicia
Carretera Santiago-Noia (A Barcia) km 3.
15.896 Santiago de Compostela
Apartado Postal. 578
Teléfono: + 34 981. 542.519.
Fax: + 34.981.542.560 / 590
www.turgalicia.es/cshg
schg@xunta.es
 
Escuela de Hostelería. Centro Integrado de Formación Profesional "Compostela"
Lamas de Abade s/n (Castiñeiriño)
15702 Santiago de Compostela.
Teléfono: + 34.981.523.239
Fax: + 34.981.523.290
www.cifpcompostela.edu.es
cifp.compostela@edu.xunta.es