Google+ imprimir

Agenda cultural | agosto 2017

13ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
14ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
Muy cerca de Santiago: Lalín
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
15ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
22:30
Vai
Riquela Club
16ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
10:00
Muy cerca de Santiago: Melide
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
17ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
19:00
Cidade da Cultura de Galicia
22:30
Riquela Club
18ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
Muy cerca de Santiago: Silleda
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
22:00
SCQ Café Bar
19ago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Fundación Eugenio Granell
CIPX: Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns de Compostela
Centro Abanca Obra Social
Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Hostal dos Reis Católicos
Cidade da Cultura de Galicia
11:00
Museo-Fundación Eugenio Granell
20:00
Iglesia de la Compañía o de la Universidad
21:30
Monasterio e Iglesia de San Martiño Pinario
22:30
Cidade da Cultura de Galicia