estado do tempo
Today is thursday 29 january, it is 7ºC and fog in Santiago
Guide day by dayFilter per category


Share it on:

Cultural Diary | October 2013

7Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Borriquita de Belem
8Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
9Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Biblioteca Pública Ánxel Casal
10Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Conservatorio Profesional de Música de Santiago
Auditorio de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Biblioteca Pública Ánxel Casal
11Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Conservatorio Profesional de Música de Santiago
Auditorio de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Biblioteca Pública Ánxel Casal
12Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Conservatorio Profesional de Música de Santiago
Auditorio de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Biblioteca Pública Ánxel Casal
13Oct
Espacio de Arte Grupo Correo Gallego
Conservatorio Profesional de Música de Santiago
Auditorio de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Pazo de Xelmírez
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Bus Station Space
Igrexa da Compañía (Universidade)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Colegio de Fonseca
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo
Biblioteca Pública Ánxel Casal

Content not available in English. Sorry for the inconvenience