estado do tempo
Today is sunday 25 january, it is 7ºC and partly cloudy in Santiago
Guide day by dayFilter per category


Share it on:

Cultural Diary | September 2013

6Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
7Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
8Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
9Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Colegio de Fonseca
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
10Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Colegio de Fonseca
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
11Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Colegio de Fonseca
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
12Sep
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Centro Sociocultural O Ensanche
Cidade da Cultura de Galicia
Pazo de Xelmírez
Cidade da Cultura de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Museo-Fundación Eugenio Granell
Colegio de Fonseca
Museo-Fundación Eugenio Granell
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Fundación Eugenio Granell

Content not available in English. Sorry for the inconvenience