estado do tempo
Today is tuesday 27 january, it is 8ºC and mostly cloudy in Santiago
Guide day by dayFilter per category


Share it on:

Cultural Diary | July 2014

4Jul
Very close to Santiago: A Estrada
Mercado de Abastos
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Very close to Santiago: A Estrada
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Plaza de Mazarelos
Very close to Santiago: Padrón
Convento de San Antonio de Herbón
Cidade da Cultura de Galicia
5Jul
Very close to Santiago: A Estrada
Mercado de Abastos
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Very close to Santiago: Padrón
Very close to Santiago: Touro
Very close to Santiago: O Pino
Playa fluvial de A Tarroeira
Very close to Santiago: A Estrada
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Very close to Santiago: Arzúa
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Very close to Santiago: Vedra
Área de Recreo de Agronovo
Plaza de Mazarelos
Auditorio Abanca
Very close to Santiago: O Pino
Cidade da Cultura de Galicia
6Jul
Very close to Santiago: A Estrada
Mercado de Abastos
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Very close to Santiago: O Pino
Playa fluvial de A Tarroeira
Very close to Santiago: A Estrada
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Very close to Santiago: Vedra
Área de Recreo de Agronovo
Plaza de Mazarelos
Cidade da Cultura de Galicia
7Jul
Very close to Santiago: A Estrada
Mercado de Abastos
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Very close to Santiago: A Estrada
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Very close to Santiago: Vedra
Área de Recreo de Agronovo
Plaza de Mazarelos
Very close to Santiago: Rois
Cidade da Cultura de Galicia
8Jul
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Very close to Santiago: Vedra
Área de Recreo de Agronovo
Plaza de Mazarelos
Cidade da Cultura de Galicia
9Jul
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Very close to Santiago: Padrón
Fundación Camilo José Cela
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Very close to Santiago: Vedra
Área de Recreo de Agronovo
Plaza de Mazarelos
Monasterio e Iglesia de San Martiño Pinario
Cidade da Cultura de Galicia
10Jul
Very close to Santiago: Silleda
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Very close to Santiago: Lalín
Castro Tecnológico
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Cidade da Cultura de Galicia
Very close to Santiago: Padrón
Fundación Camilo José Cela
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Hostal dos Reis Católicos
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo-Fundación Eugenio Granell
Museo Centro Gaiás
Pazo de Xelmírez
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo)
Metro Arte Contemporáneo
Very close to Santiago: Silleda
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Hostal dos Reis Católicos
Very close to Santiago: A Estrada
Pazo de Oca
Very close to Santiago: Vedra
Área de Recreo de Agronovo
Plaza de Mazarelos
Cidade da Cultura de Galicia
Multiusos Fontes do Sar

Content not available in English. Sorry for the inconvenience