Cultural Diary

[Theatre]
Start date
07/05/2010
End date
09/05/2010
Start hour
00:00
[Theatre]
Start date
08/05/2010
End date
09/05/2010
Start hour
00:00
[Theatre]
Start date
18/05/2010
End date
18/05/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
06/10/2010
End date
10/10/2010
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
09/10/2010
End date
10/10/2010
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
09/10/2010
End date
10/10/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
13/10/2010
End date
17/10/2010
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
15/10/2010
End date
15/10/2010
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
15/10/2010
End date
16/10/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Start date
16/10/2010
End date
17/10/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
16/10/2010
End date
17/10/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
20/10/2010
End date
24/10/2010
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
23/10/2010
End date
23/10/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
28/10/2010
End date
30/10/2010
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
31/10/2010
End date
31/10/2010
Start hour
18:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
30/10/2010
End date
31/10/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
26/11/2010
End date
28/11/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
06/11/2010
End date
07/11/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
13/11/2010
End date
14/11/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
20/11/2010
End date
21/11/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
27/11/2010
End date
28/11/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
24/11/2010
End date
12/12/2010
Start hour
21:30
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
01/12/2010
End date
01/12/2010
Start hour
21:30
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
08/12/2010
End date
08/12/2010
Start hour
21:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
07/12/2010
End date
08/12/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
03/12/2010
End date
05/12/2010
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
10/12/2010
End date
12/12/2010
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
17/12/2010
End date
19/12/2010
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Sede SGAE/Fundación Autor
Location
Rúa das Salvadas, 2 A, Santiago de Compostela, 15705
Start date
27/11/2010
End date
27/11/2010
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
10/12/2010
End date
11/12/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
13/12/2010
End date
13/12/2010
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/12/2010
End date
14/12/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
15/12/2010
End date
15/12/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/12/2010
End date
16/12/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Start date
18/12/2010
End date
19/12/2010
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
21/12/2010
End date
21/12/2010
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
23/12/2010
End date
23/12/2010
Start hour
18:30
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/01/2011
End date
16/01/2011
Start hour
21:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/01/2011
End date
15/01/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
15/01/2011
End date
16/01/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
22/01/2011
End date
23/01/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
29/01/2011
End date
30/01/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
20/01/2011
End date
23/01/2011
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
28/01/2011
End date
30/01/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Start date
19/02/2011
End date
19/02/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
26/02/2011
End date
27/02/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
09/02/2011
End date
10/02/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
03/02/2011
End date
06/02/2011
Start hour
21:30
[Theatre]
Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
10/02/2011
End date
13/02/2011
Start hour
21:30
[Theatre]
Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
17/02/2011
End date
20/02/2011
Start hour
21:30
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
05/02/2011
End date
06/02/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
12/02/2011
End date
13/02/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
09/02/2011
End date
09/02/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/02/2011
End date
16/02/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/02/2011
End date
17/02/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
19/02/2011
End date
19/02/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
26/02/2011
End date
26/02/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
18/03/2011
End date
19/03/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
04/03/2011
End date
04/03/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
05/03/2011
End date
06/03/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
05/03/2011
End date
05/03/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
25/03/2011
End date
26/03/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
17/03/2011
End date
20/03/2011
[Theatre]
Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
24/03/2011
End date
27/03/2011
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
12/03/2011
End date
13/03/2011
Start hour
21:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
22/03/2011
End date
23/03/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/03/2011
End date
16/03/2011
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
19/03/2011
End date
19/03/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
01/04/2011
End date
02/04/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
01/04/2011
End date
02/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
03/04/2011
End date
03/04/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
06/04/2011
End date
06/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/04/2011
End date
15/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
06/04/2011
End date
06/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
07/04/2011
End date
07/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
08/04/2011
End date
08/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
09/04/2011
End date
09/04/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/04/2011
End date
17/04/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
05/05/2011
End date
06/05/2011
Start hour
20:30
[Shows]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
13/05/2011
End date
15/05/2011
Start hour
21:30
[Theatre]

Start date
23/05/2011
End date
01/06/2011
Start hour
19:30
[Theatre]

Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Start date
14/05/2011
End date
14/05/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
29/05/2011
End date
29/05/2011
Start hour
20:00
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
01/06/2011
End date
01/06/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
27/05/2011
End date
27/05/2011
Start hour
21:00
[Shows]

Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Start date
23/06/2011
End date
26/06/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Nasa
Location
Rúa de San Lourenzo, 51, Santiago de Compostela, 15705
Start date
23/06/2011
End date
23/06/2011
Start hour
19:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
27/07/2011
End date
28/07/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Convento e Iglesia de Santo Agostiño
Location
Rúa Santo Agostiño, 2
Start date
09/08/2011
End date
09/08/2011
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
15/09/2011
End date
16/09/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
21/09/2011
End date
25/09/2011
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Auditorio Abanca
Location
Rúa do Preguntoiro, 23, Santiago de Compostela, 15782
Start date
26/10/2011
End date
26/10/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
10/10/2011
End date
12/10/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
08/10/2011
End date
09/09/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
15/10/2011
End date
16/10/2011
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
22/10/2011
End date
23/10/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sede SGAE/Fundación Autor
Location
Rúa das Salvadas, 2 A, Santiago de Compostela, 15705
Start date
27/10/2011
End date
28/10/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/10/2011
End date
15/10/2011
Start hour
21:00
[Music]

Venue
Ultramarinos
Location
Rúa das Casas Reais, 34, Santiago de Compostela, 15704
Start date
27/10/2011
End date
27/10/2011
Start hour
22:00
[Theatre]

Venue
Auditorio Abanca
Location
Rúa do Preguntoiro, 23, Santiago de Compostela, 15782
Start date
26/11/2011
End date
26/11/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
04/11/2011
End date
05/11/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
05/11/2011
End date
06/11/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
26/11/2011
End date
26/11/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
25/11/2011
End date
25/11/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
26/11/2011
End date
26/11/2011
Start hour
20:30
[Shows]

Start date
12/11/2011
End date
12/11/2011
Start hour
19:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
01/12/2011
End date
04/12/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
15/12/2011
End date
16/12/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
21/12/2011
End date
22/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Auditorio Abanca
Location
Rúa do Preguntoiro, 23, Santiago de Compostela, 15782
Start date
17/12/2011
End date
17/12/2011
Start hour
19:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
09/12/2011
End date
09/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
10/12/2011
End date
10/12/2011
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
11/12/2011
End date
11/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
12/12/2011
End date
12/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
13/12/2011
End date
13/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/12/2011
End date
14/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/12/2011
End date
17/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Location
Avenida de Xoán XXIII, Santiago de Compostela, 15782
Start date
23/12/2011
End date
23/12/2011
Start hour
18:30
[Theatre]

Venue
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Location
Avenida de Xoán XXIII, Santiago de Compostela, 15782
Start date
28/12/2011
End date
28/12/2011
Start hour
18:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
19/12/2011
End date
19/12/2011
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
20/12/2011
End date
20/12/2011
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
26/01/2012
End date
27/01/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
20/01/2012
End date
21/01/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
20/01/2012
End date
20/01/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
28/01/2012
End date
29/01/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
03/02/2012
End date
04/02/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
08/02/2012
End date
09/02/2012
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
11/02/2012
End date
11/02/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
14/02/2012
End date
15/02/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
17/02/2012
End date
17/02/2012
Start hour
20:30
[Theatre]
Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
03/03/2012
End date
04/03/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
21/01/2012
End date
22/01/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
01/02/2012
End date
04/02/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
24/02/2012
End date
26/02/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
28/02/2012
End date
29/02/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
09/02/2012
End date
11/02/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
16/02/2012
End date
18/02/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
23/02/2012
End date
25/02/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
28/01/2012
End date
29/01/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Sala Santart
Location
Ruela de Brión, 5, Santiago de Compostela, 15702
Start date
17/03/2012
End date
18/03/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
01/03/2012
End date
02/03/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
04/03/2012
End date
04/03/2012
Start hour
20:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
09/03/2012
End date
09/03/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
22/03/2012
End date
23/03/2012
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
10/03/2012
End date
10/03/2012
Start hour
21:00
[Theatre]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
16/03/2012
End date
18/03/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
28/03/2012
End date
01/04/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
15/03/2012
End date
08/04/2012
Start hour
20:30
[Theatre]

Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
12/03/2012
End date
17/03/2012
Start hour
21:30
[Theatre]

Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Start date
13/04/2012
End date
13/04/2012
Start hour
21:00
[Theatre]

Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
13/04/2012
End date
13/04/2012
Start hour
20:30
[Fiestas]

Start date
18/05/2012
End date
18/05/2012
Start hour
19:00
[Shows]
Venue
Biblioteca Pública Ánxel Casal
Location
Avenida de Xoán XXIII, Santiago de Compostela, 15782
Start date
23/06/2012
End date
23/06/2012
Start hour
12:00
[Shows]
Venue
A Reixa
Location
Rúa de Tras Salomé, 3, Santiago de Compostela, 15703
Start date
16/08/2012
End date
16/08/2012
Start hour
20:15
[Shows]
Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
16/11/2012
End date
18/11/2012
Start hour
20:00
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
15/11/2012
End date
30/11/2012
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
01/12/2012
End date
21/12/2012
Start hour
20:30
[Shows]
Start date
29/11/2012
End date
29/11/2012
Start hour
20:00
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
05/12/2012
End date
05/12/2012
Start hour
20:00
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
09/01/2013
End date
01/02/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
24/01/2013
End date
24/01/2013
Start hour
20:00
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
31/01/2013
End date
01/02/2013
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
14/02/2013
End date
17/02/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
21/02/2013
End date
24/02/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
20/02/2013
End date
28/02/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Ultramarinos
Location
Rúa das Casas Reais, 34, Santiago de Compostela, 15704
Start date
26/02/2013
End date
26/02/2013
Start hour
22:00
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
31/12/1899
End date
31/12/1899
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
13/04/2013
End date
13/04/2013
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
11/04/2013
End date
11/04/2013
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
03/04/2013
End date
26/04/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
03/05/2013
End date
31/05/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Atlántico
Location
Rúa da Fonte de San Miguel, 9, Santiago de Compostela, 15782
Start date
22/05/2013
End date
22/05/2013
Start hour
22:00
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
05/06/2013
End date
28/06/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Atlántico
Location
Rúa da Fonte de San Miguel, 9, Santiago de Compostela, 15782
Start date
26/06/2013
End date
26/06/2013
Start hour
22:30
[Shows]
Venue
O Ateneo 30
Location
Rúa da Virxe da Cerca, 30, Santiago de Compostela, 15703
Start date
17/07/2013
End date
17/07/2013
Start hour
22:30
[Fiestas]
Venue
Plaza de la Quintana
Location
Plaza de la Quintana, Santiago de Compostela, 15782
Start date
23/07/2013
End date
23/07/2013
Start hour
12:00
[Music]
Venue
Momo... a rúa
Location
Rúa da Virxe da Cerca, 23, Santiago de Compostela, 15703
Start date
08/08/2013
End date
08/08/2013
Start hour
23:00
[Shows]
Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
19/09/2013
End date
22/09/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Start date
11/10/2013
End date
11/10/2013
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Ultramarinos
Location
Rúa das Casas Reais, 34, Santiago de Compostela, 15704
Start date
10/10/2013
End date
10/10/2013
Start hour
22:30
[Shows]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
05/11/2013
End date
05/11/2013
Start hour
21:30
[Shows]
Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
07/11/2013
End date
10/11/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Zona C
Location
Rúa de San Domingos de Bonaval, 1, Santiago de Compostela, 15703
Start date
14/11/2013
End date
17/11/2013
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
12/01/2014
End date
12/01/2014
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Salón Teatro
Location
Rúa Nova, 34, Santiago de Compostela, 15705
Start date
23/01/2014
End date
26/01/2014
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Centro Sociocultural de Santa Marta
Location
Rúa de Antonio Rama Seoane, nº6, Santiago de Compostela, 15706
Start date
01/02/2014
End date
01/02/2014
Start hour
20:00
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
06/06/2014
End date
06/06/2014
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
21/06/2014
End date
21/06/2014
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Plaza de San Martiño Pinario
Location
Praza de San Martiño, Santiago de Compostela, 15782
Start date
30/07/2014
End date
30/07/2014
Start hour
19:30
[Shows]
Venue
A Regadeira de Adela
Location
Calle de Tras San Fiz de Solovio, 2, Santiago de Compostela, 15704
Start date
06/11/2014
End date
08/11/2014
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Auditorio de Galicia
Location
Avenida do Burgo das Nacións
Start date
21/12/2014
End date
21/12/2014
Start hour
19:00
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
11/01/2015
End date
11/01/2015
Start hour
20:30
[Festival]
Venue
Museo Centro Gaiás
Location
Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, 15702
Start date
04/02/2015
End date
21/02/2015
Start hour
17:00
[Shows]
Venue
Auditorio Abanca
Location
Rúa do Preguntoiro, 23, Santiago de Compostela, 15782
Start date
20/02/2015
End date
20/02/2015
Start hour
20:30
[Shows]
Venue
Teatro Principal
Location
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Start date
26/02/2015
End date
26/02/2015
Start hour
21:00
[Shows]
Venue
Airas Nunes
Location
Rúa do Vilar, 17, Santiago de Compostela, 15705
Start date
20/02/2015
End date
20/02/2015
Start hour
20:30
[Festival]
Start date
12/03/2015
End date
19/03/2015
[Shows]
Very close to Santiago: Lalín
Start date
27/03/2015
End date
27/03/2015
Start hour
21:30
[Shows]
Very close to Santiago: Silleda
Start date
25/04/2015
End date
25/04/2015
Start hour
21:00
[Shows]
Very close to Santiago: Silleda
Start date
30/04/2015
End date
30/04/2015
Start hour
21:30