Concierto de la Banda Municipal de Música
[Música]
Concierto de la Banda Municipal de Música
15/01/2012
Google+ imprimir cuaderno de viaje

Concierto de la Banda Municipal de Música

A Banda Municipal de Música de Santiago ofrece un concerto cunha selección do seu repertorio clásico e popular.

A Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela é unha das máis antigas de Galicia, xa que foi fundada en 1849. Foi un centro educativo para a formación de instrumentistas, e á ela acudiron durante moitos anos os nenos acollidos na Casa Hospicio, paliando en parte as restricións educativas no ámbito musical que sufría a poboación infantil máis desfavorecida, e que en moitos casos supuxo un medio de vida para moitos deles.
Durante os primeiros anos é unha agrupación de afeccionados ata que en 1876 o Municipio decide facerse cargo dela e comeza a profesionalizarse. Unha das súas actividades máis importantes eran os concertos, denominados paseos, na Alameda ou na Rúa do Vilar, o que supuxo o traslado da música das veladas privadas a un ámbito público onde puidesen gozar del cidadáns de todos os estamentos sociais.

Na actualidade, o seu director titular é Xosé Carlos Seráns Olveira. A Banda realiza os seus concertos na tempada de inverno no Teatro Principal, construído en 1840-1841, no terreo que ocupara a Casa de Comedias; e na tempada de verán, os concertos son na Rúa do Vilar. Actualmente conta con 38 compoñentes e a súa actividade baséase fundamentalmente nos concertos dominicais ao longo de todo o ano; concertos de verán os xoves e domingos; concertos didácticos en período lectivo, nos que participan centos de mozos de Santiago e bisbarra, intercambios culturais, e todos aqueles actos protocolarios para os que sexa requirida polo Municipio.


La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela ofrece un concierto con una selección de su repertorio clásico y popular.

La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela es una de las más antiguas de Galicia, ya que fue fundada en 1849. Fue un centro educativo para la formación de instrumentistas, y a a ella acudieron durante muchos años los niños acogidos en la Casa Hospicio, paliando en parte las restricciones educativas en el ámbito musical que sufría la población infantil más desfavorecida, y que en muchos casos supuso un medio de vida para muchos de ellos.
Durante los primeros años es una agrupación de aficionados hasta que en 1876 el Municipio decide hacerse cargo de ella y comienza a profesionalizarse. Una de sus actividades más importantes eran los conciertos, denominados paseos, en la Alameda o en la Rúa do Vilar, lo que supuso el traslado de la música de las veladas privadas a un ámbito público donde pudiesen disfrutar de él ciudadanos de todos los estamentos sociales.

En la actualidad, su director titular es Xosé Carlos Seráns Olveira. La Banda realiza sus conciertos en la temporada de invierno en el Teatro Principal, construido en 1840-1841, en el solar que había ocupado la Casa de Comedias; y en la temporada de verano, los conciertos son en la Rúa do Vilar. Actualmente cuenta con 38 componentes y su actividad se basa fundamentalmente en los conciertos dominicales a lo largo de todo el año; conciertos de verano los jueves y domingos; conciertos didácticos en período lectivo, en los que participan cientos de chicos de Santiago y comarca, intercambios culturales, y todos aquellos actos protocolarios para los que sea requerida por el Municipio.

Más información

Lugar
Teatro Principal
Localización
Rúa Nova, 22, Santiago de Compostela, 15705
Hora de inicio
12:00:00
Fecha de inicio
15/01/2012
Si detectas algún error en esta página, por favor comunícalo a prensa@santiagoturismo.com