‘Darwin e a evolución’ series: ‘Nada ten sentido na bioloxía se non é á luz da evolución’
[Conferences]
‘Darwin e a evolución’ series: ‘Nada ten sentido na bioloxía se non é á luz da evolución’
22/04/2009

Google+ print cuaderno de viaje

‘Darwin e a evolución’ series: ‘Nada ten sentido na bioloxía se non é á luz da evolución’

The University of Santiago de Compostela continues with its events to commemorate Darwin Year. Today, the genetics lecturer will give a conference entitled 'Nada ten sentido na bioloxía se non é á luz da evolución'.

More information

Location
localización
Start time
00:00:00
Start date
22/04/2009
Schedule
19.30 h
If you detect any errors in this web, please notify ot@santiagoturismo.com