Holy Week 2009: Procesión de la Esperanza
[Religious]
Holy Week 2009: Procesión de la Esperanza
05/04/2009

Google+ print cuaderno de viaje

Holy Week 2009: Procesión de la Esperanza

Procession by the Esperanza Hermandad de los Estudiantes brotherhood. ITINERARY:Praza das Ánimas - Rúa das Casas Reais ' Praza de Cervantes ' Rúa do Preguntoiro ' Rúa da Caldeirería ' Rúa de Tras de Salomé ' Rúa Nova ' Praza do Toural ' Rúa das Orfas ' Rúa da Caldeirería ' Rúa do Preguntoiro ' Praza de Cervantes ' Rúa das Casas Reais ' Praza das Ánimas.

More information

Location
localización
Start time
00:00:00
Start date
05/04/2009
Schedule
18:00. Punto de saída: Igrexa de Ánimas.
If you detect any errors in this web, please notify ot@santiagoturismo.com