Holy Week 2008: Procession of La Quinta Angustia
[Religious]
Holy Week 2008: Procession of La Quinta Angustia
21/03/2008

Google+ print cuaderno de viaje

Holy Week 2008: Procession of La Quinta Angustia

Procession featuring the Brotherhood of Nuestra Señora de la Quinta Angustia. ITINERARY: Campo da Angustia ' Rúa do Rosario ' Rúa de Bonaval ' Porta do Camiño ' Rúa das Casas Reais ' Praza de Cervantes ' Rúa da Acibechería ' Rúa de Tras San Paio de Antealtares' Rúa da Conga ' Rúa do Preguntoiro ' Praza de Cervantes ' Rúa das Casas Reais ' Porta do Camiño ' Rúa de San Pedro ' Campo da Angustia.

More information

Location
localización
Start time
00:00:00
Start date
21/03/2008
Schedule
18 h. Punto de saída: Igrexa da Nosa Señora da Quinta Angustia.
If you detect any errors in this web, please notify ot@santiagoturismo.com