Holy Week 2008: Procession of Jesús Flagelado
[Religious]
Holy Week 2008: Procession of Jesús Flagelado
20/03/2008

Google+ print cuaderno de viaje

Holy Week 2008: Procession of Jesús Flagelado

Procession featuring the Brotherhood of Nuestro Padre Jesús Flagelado. ITINERARY: Praza de Santo Agostiño ' Cantón de San Bieito ' Praza de Cervantes ' Rúa da Algalia de Arriba ' Praza de San Miguel dos Agros ' Rúa de Abril Ares ' Rúa das Campás de San Xoán ' Rúa da Acibechería ' Rúa de Tras San Paio de Antealtares ' Rúa da Conga ' Rúa do Preguntoiro ' Rúa da Caldeirería ' Rúa das Orfas ' Praza do Toural ' Rúa do Vilar ' Rúa de Xelmírez ' Rúa da Conga ' Rúa do Preguntoiro ' Praza de Cervantes ' Cantón de San Bieito ' Praza de Santo Agostiño.

More information

Location
localización
Start time
00:00:00
Start date
20/03/2008
Schedule
23:30 h. Punto de saída: Igrexa de Santo Agostiño.
If you detect any errors in this web, please notify ot@santiagoturismo.com